ανώνυμε, μην είσαι άλλο ανώνυμος
/κι εγώ θα πάψω να’μαι πια κόρη του καπουλέτου